Rakentaminen maailmalla

Menetetty lapsuus


Miljoonat lapset joutuvat tekemään rankkaa työtä. Työnteko aiheuttaa lapsille fyysisiä ja henkisiä vammoja.

Lapsen ei kuitenkaan pitäisi aloittaa työntekoa ennen kuin 12 vuotta on tullut täyteen. Silloinkin Kansainvälisen työjärjestö ILO:n suositusten mukaan hommia saisi tehdä vain 2 tuntia päivässä. Keskenkasvuinen vartalo ei kestä yhtä suurta rasitusta kuin aikuisten, joten lapsi altistuu helpommin vakaville vaurioille.

Varsinaiseen työntekoon saa tarttua vasta, kun oppivelvollisuus on suoritettu ja ikää on kertynyt 15 vuotta. Silloinkaan työ ei saa vaarantaa lapsen terveyttä eikä haitata kehitystä. Työn vuoro tulee vasta, kun koulut on käyty.

Lapsityö on houkuttelevaa

Syitä lapsityövoiman käyttöön on monia, ja ne liittyvät läheisesti toisiinsa; maan väestön köyhyys, väestönkasvu, naisten asema, koulunkäyntimahdollisuudet ja talouden kehitys. Monilla kehitysmaiden perheillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin laittaa lapsi töihin, jolloin lapsi tuo rahaa kotiin.

Työnantajan kannalta lapsityö on houkuttelevaa. Vaikka lasten työnteko on useimmissa maissa lailla kiellettyä, he ovat silti haluttuja työntekijöitä. Lapset ovat halpoja ja sopeutuvaisia. Lasten kanssa ei yleensä tehdä minkäänlaista työsopimusta, joten heidät voi erottaa koska tahansa. Kun työsuojelulakien valvonta on lisäksi useissa maissa puutteellista ja rangaistukset rikkomuksista olemattomia, ei ole ihme, että lapsityövoimaa käytetään.

Työnteko, joka estää lapsen koulunkäynnin, haittaa hänen koko tulevaisuuttaan. Sen lisäksi, että hän menettää oman lapsuutensa, on todennäköistä, ettei hän ilman koulutusta saa aikuisenakaan kunnollista työtä.

Lapsityövoiman käyttö on haitallista pitkällä aikavälillä myös yksittäisille maille. Monista lapsityöntekijöistä tulee huonokuntoisia ja kouluttamattomia aikuistyöntekijöitä, mikä ei edistä maan taloudellista kilpailukykyä. Koulutus on tärkein keino vähentää ja ennaltaehkäistä lasten työntekoa.

Perheiden ja yhteisöjen asenteiden on muututtava niin, että lasten koulunkäynti nähdään tärkeämpänä kuin työnteko. Erityisesti tyttöjen kohdalla työ nähdään usein hyödyllisempänä kuin koulunkäynti.

Intian tiilitehtaiden lapset

Intiassa lapsityövoiman käyttöä on pyritty estämään jo kauan. Alle 14-vuotiaiden koulunkäynti on perusoikeus. Lain mukaan koulutuksen tulee olla maksutonta ja pakollista. Intia on allekirjoittanut YK:n Lapsen oikeuk­sien sopimuksen, joka muun muassa vaatii määrittelemään alaikärajan työhön otettaville henkilöille. Vaikka maan hallitus on panostanut lastensuojeluun, työläislasten tilanne on vaikea.

Intian talouskasvu ei ole poistanut köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Köyhyys ei kunnioita sopimuksia. Äärimmäisessä köyhyydessä elävän perheen jokaisen kynnelle kykenevän on osallistuttava toimeentulon hankkimiseen.

Intian tiilituotannossa ja kivilouhinnassa työskentelee kymmeniä tuhansia lapsia, jotka tekevät vaarallista työtä koulunkäynnin kustannuksella. Koska hengityssuojaimia ei käytetä, lapset altistuvat kivipölykeuhkosairaudelle eli silikoosille.

Rakennusalla edistystä

Intiassa pitkäjänteinen vaikuttamistyö on onneksi tuottanut tulosta. Lapsityö on kielletty jo 389 rakennusalan työehtosopimuksessa. Rakennusliiton ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen tuella luku- ja kirjoitustaito on hankittu yli 12 000 entiselle lapsityöläiselle. Nyt autamme ammattiliittoja taistelussa lapsityön poistamiseksi kaivosteollisuudesta.

Nina Kreutzman
kansainvälinen sihteeri